Nëse jeni të interesuar të bëheni partneri ynë, ju lutem plotësoni dhe na dërgoni me email formularin e mëposhtëm. Personeli i shitjes do ju kontaktoj sa më shpejt të jetë e mundur.

TË DHËNAT E KOMPANISË
Adresa e faturimit
*Kompania: WWW:
*Adresa: Kodi Postar:
Qyteti: Shteti:
Nr. Vendim Gjykate: NIPT:
**Telefon: **Celular:
Fax: **E-mail:
Personi i kontaktit
*Emri: *Mbiemri:
Titulli përpara emrit: Titulli pas emrit:
Vend pune: Celular:
Telefon: E-mail:
INFORMACIONE SHTESË
Numri i punonjësve: Jeni tashmë klienti ynë? Po Jo
 
Një përshkrim i shkurtër i aktivitetit të kompanisë suaj: Targeti i grupit të klientëve tuaj:
Si keni dëgjuar rreth nesh? Eksperienca juaj me rikpuerimin e të dhënave:
Përse jeni të interesuar për programin tonë të partneritetit? Pyetje, komente:
    * = fushë e detyrueshme
    ** = të paktën një nga fushat është e detyrueshme

Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski