DATARECOVERY: Faqja-kryesore
LOGIMI  Záchrana dat, obnova dat | DATARECOVERYZáchrana dát, obnova dát | DATARECOVERYAdatmentés, adatvissza | DATARECOVERYRecuperare de date, salvare de date | DATARECOVERYВосстановление данных, спасение данных | DATARECOVERYRécuperation des donées, restauration des donées | DATARECOVERYDatenrettung, Datenwiederherstellung | DATARECOVERYData Recovery, Data Rescue | DATARECOVERY
DATARECOVERY: Faqja-kryesore

Rikuperimi i të Dhënave: Grupimi i disqeve RAID

Kapitulli tjetër: Rikuperimi i të Dhënave: Hard Disqet

Rikuperimi i të Dhënave nga Grupimi i Disqeve RAID

Shënim: A dëshironi rikuperim të menjëhershëm të të dhënave nga grupim i disqeve RAID?Porositni tek ne shërbimin Ekspres të Rikuperimit të të Dhënave!

DATARECOVERY i specializuarsistemin e grupimit të disqeve RAID (grup redundant i disqeve të pavaruara) – Disqe të shumta pavarura – dhe rikuperim i grupimit të disqeve. Në sajë të teknologjisë sonë unike dhe  njohjes ” dimë - se si“ ne arrijmë në shkallën e suksesit 100% në rikuperimin nga grupimi i disqeve RAID në çdo rast të vetëm dhe ne jemi në gjëndje të rikuperojmë të dhënat nga grupimi i disqeve RAID të dëmtuar pa pasur nevojën e njohjes së konfigurimit të sakte dhe pa nevojen e kontrollerit origjinal!

Eksperienca jonë është e vlerësuar dhe nga klientët tanë jashtë vendit, ku kompanitë e “tyre“ të specializuar në rikuperimin e të dhënave nuk kanë qënë në gjendje të ndihmojnë.

Rikuperimi i të dhënave, shpëtimi i të dhënave: Grupimi i disqeve RAID

Nivelet e Grupimit të Disqeve RAID

Ne rikuperojmë të dhëna nga të gjitha nivelet RAID:
RAID 0 (shirit)
RAID 1 (pasqyrim)
RAID 2 (ECC)
RAID 3, 4 (barazi)
RAID 5, 5E (barazi e shpërndarë)
RAID 5EE, 6 (barazi e shpërndarë + ECC)
të kombinuara dhe derivuara (RAID 0+1, RAID 10, ...)
Dhe të gjitha tipet RAID:
fizike (kontrolleri performon të gjitha funksionet)
të vetëquajtura-fizike (kontrolleri funksionon vetëm si ndërfaqe, të gjitha funksionet kompjuterike performojnë prej software-it)
software (tipike Linux, LVM, disqe dinamike, ndër tjera)

Shkaqet për humbjen e të dhënaveGrupimin e Disqeve RAID

Rikuperimi i të dhënave, shpëtimi i të dhënave: Grupimi i disqeve RAID
Shkaqet më ndeshura për mos aksesim të të dhënavegrupimin e disqeve RAID janë:
humbja e konfigurimit të grupimit
difekt i kontrollerit
dështim i një ose më shumë disqeve
mbishkrim i pjesshëm
llogaritje gabim i barazisë
inicializim jo i saktë i grupimit
humbje e zhvendosjes së informacionit
dështim i diskut

Si funsionon Rikuperimi i të Dhënave nga Grupimi i Disqeve RAID

Kërkesa për një Rikuperim të suksesshëm i të dhënave nga Grupimi i Disqeve RAID është funksionimi i mjaftueshëm i disa prej komponentëve, si disqet etj. Nëse është e nevojshme, në hapat e parë ne do të rikuperojmë të dhënat nga disqet e dështuaratë cilën Grupimi i Disqeve RAID përbëhet.

Të dhënat e shpëtuara mund të regjistrohen në:

grupimin origjinal (nëse kontrolleri dhe disqet janë funksionale) ose ne zëvendësojmë disqet e dështuara me disqe të reja
në një disk të vetëm (jo redundant)
ose të regjistrohen sipas preferences suaj

Rikuperimi i të dhënave nga një grupim i disqeve RAID të dështuar mund kryhet në një nga mënyrat e mëposhtme:

EKSPRES - rikuperimii shpejtë i të dhënave në raste urgjence
STANDART - gjatë orëve punës
EKONOMIKE - nëse shpejtësia nuk është e rëndësishme për ju dhe nëse për më tepër preferoni një kosto ulët

të gjitha rastet ne kryejmë kopjim të të dhënave të ashtëquajtur bit-mbas-biti .Në më të shumtën e rasteve është e mundur përdoret sistemi mbas rikuperimit të të dhënave pa patur nevojen e ri-instalimit!

Përvoja shumëvjeçare e eksperiencës sonë provon moton tonë, e cila është veçanërisht për grupimin e disqve:
"Ne rikuperojmë atë ç‘fare tjerët nuk munden!“
Kërko
Kontakte Ndihma e parë
© DATARECOVERY. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
» Ju faleminderit për shërbim tuaj të shkëlqyer. Unë mund të vërtetoj se ju bëni punën e klasit të parë. « D. Sanford, SSM, Western Digital
» [100%] rezultati i rikuperimit të të dhënave për të cilat kompanitë e tjera nuk janë të mundura të rikuperojnë« R. Rahumägi, CTO, Quelle
Kaspersky Lab FlashRecovery: Rikuperimi i të dhënave (Shpëtim i të Dhënave) nga USB Flash, SSD, Karta memorje
Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski