DATARECOVERY: Faqja-kryesore
LOGIMI  Záchrana dat, obnova dat | DATARECOVERYZáchrana dát, obnova dát | DATARECOVERYAdatmentés, adatvissza | DATARECOVERYRecuperare de date, salvare de date | DATARECOVERYВосстановление данных, спасение данных | DATARECOVERYRécuperation des donées, restauration des donées | DATARECOVERYDatenrettung, Datenwiederherstellung | DATARECOVERYData Recovery, Data Rescue | DATARECOVERY
DATARECOVERY: Faqja-kryesore

Minimi i të Dhënave (Data Mining)

Kapitulli paraardhës: Rikuperimi i të Dhënave: Skedarët
Rikuperimi i të dhënave, shpëtimi i të dhënave: Data Mining

Specialiteti ynë – Data Mining

apo edhe "Shansi i fundit"

Për rastet kritike, kur të gjitha perpjekjet e rikuperimit të të dhënave kanë dështuar, ne përdorim metodën unike të rikuperimit të të dhënave të humbura,  pavarur nga sistemi i skedarëve apo operimit. Me ndihmën e Minimit të të Dhënave ne jemi në gjëndje të rikuperojmë të dhënat edhe nga dëmtimet fizike të mediave, ose nga sistemet e skedarëve totalisht të dëmtuara.

Si funksionon Minimi i të Dhënave?

Minimi i të Dhënave është e bazuar në njohjen e strukturave brendshëm të skedarëve duke u kërkuar. Shumica e formateve kanë përdorur lidhje të përcaktuara, të cilat pak a shumë zbulojnë informacione rreth tipit të skedarëve dhe karakteristika të tjera, si gjatësia e skedarit, data e krijimit/ruajtjes, etj. Në aplikimin e metodës së Minimit të të Dhënave çdo sektor i medias kërkohet, dhe strukturat e brëndshme  dokumentave/skedarëve të kërkuara invesitgohen.

Avantazhi i kësaj metode është aftësia e saj për të rikuperuar të dhënat e humbura edhe nëse nuk gjëndet asnjë informacion rreth tyre në skedarët e sistemit.

Disavantazhi kryesor është pamundësia e mënyrës për rikuperimin e të dhënave në strukturën origjinale dhe në emrin origjinal të skedarit. Skedarët e rikuperuar vendosen në dosje reja sipas llojit dhe numëruara në mënyre të njëpasnjëshme. Mund ndodhë që të riklasifikojë të dhënat sa më efektivisht. Për shembull, në rikuperimin e skedarëve .jpg eshtë e mundur të identifikojë emrat e tyre nga ndryshueshmëria e ashtë-quajtur metadata (data e ekspozimit, tipi i kamerës, etj.). Minimi i të dhënave është e mundur të rikuperoj të dhënat jo fragmenturara, si të dhënat e shpëtuara në mënyrë të njëpasnjëshme.

I vetmi kusht për një rikuperim të të dhënave duke përdorur Minimin e të Dhënave (Data Mining) më e pakta është te lexueshmëria e të dhënavenjësinë e diskut.

Për shkak të veçantisëMinimit të të Dhënave në mënyrë sinjifikative mbështet moton:

"Ne rikuperojmë atë ç‘fare tjerët nuk munden!“

Kërko
Kontakte Ndihma e parë
© DATARECOVERY. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
» Ju faleminderit për shërbim tuaj të shkëlqyer. Unë mund të vërtetoj se ju bëni punën e klasit të parë. « D. Sanford, SSM, Western Digital
» [100%] rezultati i rikuperimit të të dhënave për të cilat kompanitë e tjera nuk janë të mundura të rikuperojnë« R. Rahumägi, CTO, Quelle
Kaspersky Lab FlashRecovery: Rikuperimi i të dhënave (Shpëtim i të Dhënave) nga USB Flash, SSD, Karta memorje
Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski