DATARECOVERY: Faqja-kryesore
LOGIMI  Záchrana dat, obnova dat | DATARECOVERYZáchrana dát, obnova dát | DATARECOVERYAdatmentés, adatvissza | DATARECOVERYRecuperare de date, salvare de date | DATARECOVERYВосстановление данных, спасение данных | DATARECOVERYRécuperation des donées, restauration des donées | DATARECOVERYDatenrettung, Datenwiederherstellung | DATARECOVERYData Recovery, Data Rescue | DATARECOVERY
DATARECOVERY: Faqja-kryesore

Shkatërrimi i të Dhënave

Kapitulli paraardhës: Proçesimi i të DhënaveKapitulli tjetër: Ne Blejmë

Sigurimi i Shkatërrimit të të Dhënave

Përtej rikuperimit të të dhënave ne gjithashtu ofrojmë shkatërrim të sigurtë të çertifikuar të të dhënave në përputhje me standartet US DoD, DIN dhe NSA si dhe dispozitave ekologjike të të dhënave të medias.

Shkatërrimi i të Dhënave

Metodat e Shkatërrimit të të Dhënave

Ne ofrojmë metoda ndryshme për secilën lloj mediash, kushteve, dhe kërkesave për ruajtur garancinë. Më poshtë është një përshkrim i metodave të shkatërrimit të të dhënave sipas standarteve të pastrimit dhe disifektimit të Departamentit U.S  mbrojtjes 5220.22-M Matrices së Pastrimit dhe Disifektimit:

proçesi i eleminimit të fushave magnetike (a, b)
mbishkrimi (c)
mbishkrimi i shumfishtë (d, e)
shkatërrim fizikkimik, mekanik (m)

Dispozitat Ekologjike të të Dhënave të Medias

DATARECOVERY siguron dispozita ekologjike të masës dhe individuale të të dhënave të medias siç kërkohet nga ligji:

letër (gjithashtu i plastifikuar)
materiale palstike (psh. bank / karta identifikimi)
media dixhitale magnetike dhe optike e të dhënave ( njesitë e hard disqeve, Flash, CD, DVD, floppy disks , kaseta magnetike etj.)
dhe tjera

Çmimet për Shkatërrimin e të Dhënave

Tipet e Mediave Kushtet Kërkesa për ruajtjen e garancisë Metoda të aplikuara
(shikosipër)
Funksionaliteti i medias pas fshirjes çmimi/copë
perjashto. TVSH
hard disqe, disketta, ZIP, JAZ, kaseta magnetike dëmtura
po
a, b
jo
3 – 24 €
jo
m
jo
0.80 – 22 €
funksionale
c, d, e
po
20 – 48 €
CD/DVD/Blu-ray
m
jo
0.20 – 1.60 €

Çmimi final varet nga hapësira totale e medias dhe llojeve tyre. Ne ofrojmë zbritje sinjifikative kur fshijmë hapësira të mëdha të medias. Për më tepër informacion, ju lutem kontaktoni me departamentin e shitjes.

Ju do të merrni një çertifikatë për sigurinë e shkatërrimit të të dhënave dhe /ose dispozitë ekologjike të të dhënave të medias.

KUJDES:
SHKATËRRIMI I TË DHËNAVE ËSHTË PËRFUNDIMTARE!
ËSHTË E PAMUNDUR TË RIKUPEROSH APO RIKTHESH TË DHËNAT MË PAS!!!

Kërko
Kontakte Ndihma e parë
© DATARECOVERY. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
» Ju faleminderit për shërbim tuaj të shkëlqyer. Unë mund të vërtetoj se ju bëni punën e klasit të parë. « D. Sanford, SSM, Western Digital
» [100%] rezultati i rikuperimit të të dhënave për të cilat kompanitë e tjera nuk janë të mundura të rikuperojnë« R. Rahumägi, CTO, Quelle
Kaspersky Lab FlashRecovery: Rikuperimi i të dhënave (Shpëtim i të Dhënave) nga USB Flash, SSD, Karta memorje
Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski