DATARECOVERY: Faqja-kryesore
LOGIMI  Záchrana dat, obnova dat | DATARECOVERYZáchrana dát, obnova dát | DATARECOVERYAdatmentés, adatvissza | DATARECOVERYRecuperare de date, salvare de date | DATARECOVERYВосстановление данных, спасение данных | DATARECOVERYRécuperation des donées, restauration des donées | DATARECOVERYDatenrettung, Datenwiederherstellung | DATARECOVERYData Recovery, Data Rescue | DATARECOVERY
DATARECOVERY: Faqja-kryesore

Rikuperimi i të Dhënave: Skedarët

Kapitulli paraardhës: Rikuperimi i të Dhënave: Operimi dhe Sistemi i SkedarëveKapitulli tjetër: Minimi i të Dhënave (Data Mining)

Rikuperimi i Skedarëve të Dëmtuar

Skedarët të shpëtuar keq ose dëmtuar shkaktojnë makthe për përdoruesit e kompjuterave. Në të gjitha situatat e ngjashme, me keqardhje, shpesh shkon në: pas disa orëve punë një program aplikacion ose sistem dështon, duke dëmtuar dokumentet apo duke e shndërruar në palexueshëm apo të paarritshëm. Orët e panumërta punës në këtë mënyrë kanë humbur. Shpëtimi jo i rregullt ose dëmtimi i skedarëve shkakton makthe tek përdoruesit e kompjuterave.

Rikuperimi i të dhënave, shpëtimi i të dhënave: SkedarëtKëto lloj difektesh janë shumë të padëshirueshme gjithashtu dhe nga këndvështrimi i rikuperimit të të dhënave. Shumica e llojeve të skedarëve janë shumë të ndërlikuara dhe rikuperimi i të dhënave kërkon njohuri të strukturave brendshëm të cilat janë shpesh jo  dokumentuara dhe mbrojtura.
Ne gjithashtu ofrojmë heqjen e fjalëkalimeve të harruara nga skedarët. Për shkak të përmirsimit të vazhdueshëm mbrojtjes së sistemit, gjithsesi, kjo po bëhet më pak efektive.
Përtej aparencës, jo gjithcka është humbur. Ne jemi në gjëndje të rikuperojmë të dhënat e dëmtuara të sistemeve të skedarëve, përshembull, aplikacionet siposhtë:
Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)
mail elektronik (Outlook, Outlook Express, Netscape, Mozilla)
arshivat (ZIP, RAR, ACE)
dhe tjera
Kërko
Kontakte Ndihma e parë
© DATARECOVERY. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
» Ju faleminderit për shërbim tuaj të shkëlqyer. Unë mund të vërtetoj se ju bëni punën e klasit të parë. « D. Sanford, SSM, Western Digital
» [100%] rezultati i rikuperimit të të dhënave për të cilat kompanitë e tjera nuk janë të mundura të rikuperojnë« R. Rahumägi, CTO, Quelle
Kaspersky Lab FlashRecovery: Rikuperimi i të dhënave (Shpëtim i të Dhënave) nga USB Flash, SSD, Karta memorje
Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski