DATARECOVERY: Faqja-kryesore
LOGIMI  Záchrana dat, obnova dat | DATARECOVERYZáchrana dát, obnova dát | DATARECOVERYAdatmentés, adatvissza | DATARECOVERYRecuperare de date, salvare de date | DATARECOVERYВосстановление данных, спасение данных | DATARECOVERYRécuperation des donées, restauration des donées | DATARECOVERYDatenrettung, Datenwiederherstellung | DATARECOVERYData Recovery, Data Rescue | DATARECOVERY
DATARECOVERY: Faqja-kryesore

Rikuperimi i të Dhënave – Kopjimi i të Dhënave të Rikuperuara

Kapitulli paraardhës: Kopje Binare, Riparimi i Skedarëve të SistemitKapitulli tjetër: Rikuperimi i të Dhënave – Kthimi i Dërgesës
Rikuperimi i të Dhënave, Shpëtimi i të Dhënave: Kopjimi i të Dhënave të RikuperuaraTë dhënat e shpëtuara do kopjohen në media (hard disk, CD, DVD) që keni sjellë me vete apo blerë nga ne. Me hard disqet, ne ju rekomandojmë të bëni një kopje të të gjithë të dhënave, e preferueshme 1:1. Në bazë kërkesës suaj ne mund bëjmë të ashtë-quajturën kopje skedari, e cila është një opsion i mirë në rast se dëshironi të keni të dhënat origjinalemedian përkatëse.
Ne nuk ju ç’harxhojmë për kopjimin e as për sasinëtë dhënave.
Ne ju presim për kopjim të të dhënave sipas kërkesës.
Kohëzgjatja: Zakonisht ditën pasardhëse nga momenti i dorëzimit të medias për kopjimin e të dhënave. Në rast të pritjes për kopjim, rreth një orë.
Kërko
Kontakte Ndihma e parë
© DATARECOVERY. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
» Ju faleminderit për shërbim tuaj të shkëlqyer. Unë mund të vërtetoj se ju bëni punën e klasit të parë. « D. Sanford, SSM, Western Digital
» [100%] rezultati i rikuperimit të të dhënave për të cilat kompanitë e tjera nuk janë të mundura të rikuperojnë« R. Rahumägi, CTO, Quelle
Kaspersky Lab FlashRecovery: Rikuperimi i të dhënave (Shpëtim i të Dhënave) nga USB Flash, SSD, Karta memorje
Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski